منیره ملا صادقی، مدیر انجمن فرهنگی زنان خانه دار فعال (آفاق) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا،با اشاره به عدم کمک‌های مالی از طرف نهادهای دولتی به سمن ها گفت: با توجه به این موضوع ما روی کمک هیچ ارگانی حساب باز نکرده و صرفا با تکیه بر کمکهای خیرین، مشکلات و موانع مالی انجمن را پشت سر گذاشته ایم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه کمکهای خیرین نیز بیشتر برای برنامه های خیریه است تا مباحث فرهنگی. این موضوع خود مانعی برای ادامه کار سمن ها در حوزه های فرهنگی به شمار می رود.

ملاصادقی گفت:حمایت مالی از برنامه های فرهنگی در این تشکل مردم نهاد یکی از بزرکترین دغدغه های ما به شمار می رود .معمولا حامی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی خود نداریم. اگر کسی بخواهد از وجوهات خود به این موسسات کمک کند باید اجازه از علما داشته باشد که معمولا این اتفاق نمی افتد.
 
به گفته وی، به نظر علما این وجوهات به فقرا می رسد. حتی خیرین نیز با وجود اینکه موسسه آفاق رابطه میان نیازمندان و خیرین است، زمانی که برای اجرای برنامه های فرهنگی خود از آنها کمک خواسته معمولا جواب مثبتی دریافت نکرده است.

مدیر انجمن آفاق با اشاره به اعلام دادن یارانه به سمن ها از سوی وزارت کشور گفت: متاسفانه این بحث یک وعده باقی ماند و ما هیچ یارانه ای از وزارت کشور دریافت نکرده ایم.