عبدالرضاعزیزی رییس کمسیون اجتماعی مجلس؛ در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، با اشاره به جایگاه خاص سمن ها و تشکل‌های مردم نهاد در دولت گفت: موضوع سمن‌ها در قالب طرحی در اواخرمجلس هشتم مطرح شده و در 28 ماده در صحن علنی مجلس رای به خود اختصاص داد. 

وی ادامه داد: در مجلس نهم نیز ما این طرح را در کمسیون اجتماعی مجلس پی گیری کرده ایم‌. صدور مجوز به سمن ها همچنان در کارگروه کمسیون اجتماعی مجلس در دست پیگیری است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید برای سمن ها ارزش قائل بود گفت: نباید نگاه سیاسی به سمن ها داشت، در کشوری مانند استرالیا 70 درصد کارها به دست سمن ها و تشکل های غیر دولتی انجام می شود، ما نیز با درایت خاص و مدیریت بر روی سمن ها می توانیم بهترین استفاده را از پتانسیل موجود در این تشکل های مردم نهاد کنیم.

عزیزی در ادامه گفت:حمایت دولت و اطمینان دولت به سمن ها می تواند مانع حضور و سوی استفاده ضد انقلابیون از چنین تشکل هایی و رخنه در آنها شود.نباید به خاطر حضور منفی تعداد اندکی از این سمن ها به تمامی آنها به دید منفی نگاه شود.

وی در پایان با اشاره به فعالیت خیر و مثبت بسیاری از این سمن‌ها تصریح کرد: با توجه به فعالیت مثبت این سمن ها مجلس نیز به سهم خود کار آنها را پی گیری کرده و ما نیز در کمسیون اجتماعی مجلس پی گیر به نتیجه رسیدن صدور مجوز، از یک متولی خاص برای آنها خواهیم بود.