به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این نامه که به امضای علیرضا رجایی موسس خانه ایرانیان خارج از کشور رسیده، آمده است: احتراما همانطور که استحضار دارید بسیاری از ایرانیان از سال های متمادی در خارج از کشور زندگی می کنند و بعضی از آنها چندین نسل می باشد در خارج هستند و به مرور حتی فارسی را نمی دانند و بخشی از آنها برابر قوانین آن کشورها، خدمت سربازی را هم رفته اند. لذا لازم است برای این افراد به واسطه عدم گسست بین آن‌ها و سرزمین مادری برنامه ریزی کرد.

رجایی در این نامه توضیح داده است که در گذشته، این افراد با پرداخت مبلغی می توانستند خدمت خود را خریداری نمایند که بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح لغو شد، هر چند مشمولانی که حداقل بیش از سه سال در خارج از کشور حضور داشته باشند می توانند سالی سه ماه و برای دوبار به کشور تردد نمایند لکن ترس و فاصله زیاد شهرها با مراکز کنسولی و نبود نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل سکونت آن‌ها باعث شده به کشور مراجعت نکنند.

در ادامه این نامه آمده است: از طرفی بعضی مزایا برای فرزندان ایثارگران وجود دارد که به لحاظ حضور پدران در جبهه ها، از آنان استفاده نمایند و معاف گردند.

«بکارگیری داوطلبان به میزان زمان خدمت سربازی در دفاتر خارج از کشور و طرح معافیت خدمت سربازی فرزندان افرادی که در خارج از کشور موجب عزت جمهوری اسلامی ایران شوند و یا در خارج و یا داخل کشور اقدامات مفید انجام دهند، محور دو پیشنهاد کلی خانه ایرانیان برای جلوگیری از گسست آنان از سرزمین مادری است.»

در نامه موسس شورای عالی ایرانیان آمده است: در جزییات این محورها با اشاره به هزینه سنگین تامین نیاز گسترده نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، به عنوان کارمند، مترجم، معلم و دفاتر خبرگزاری، صدا وسیما، خانه ایرانیان خارج از کشور، خانه های فرهنگ و مراکز مشابه، پیشنهاد شده است تا برای داوطلبان این امور معافیت خدمت سربازی منظور شود.