به گزارش خبرگزاری برنا، هیات امنا مؤسسه با بررسی صورت‌های مالی تلفیقی مصوب کرد تا سود پیش‌بینی شده به میزان 9 هزار و 500 میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به 31/6/92 به حساب سپرده‌ فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان خواستار هماهنگی و پیگیری بیشتر جهت بهبود فعالیت‌های صندوق و متنوع کردن خدمات ارایه شده برای اعضاء شد.

«علی اصغر فانی»، رئیس هیأت امناء، «وحید کیارشی»، نایب رییس هیأت امناء و «حسین مظفر»، «مرتضی حاجی»، »سید رحمت اله اکرمی»، «سید حسین شبیری» و «غلامرضا حیدری کرد زنگنه» عضو هیأت امناء وآقایان «روح‌اله عالمی» رییس هیأت مدیره و «شهاب‌الدین غندالی» مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، «بهروز امیدعلی»، «رحیم اسماعیلی دانا» و «سید محسن گلدانساز» اعضای هیأت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستند