رئیس کارگروه توسعه پژوهش قرآنی با اشاره به تصویب وظایف و ترکیب اعضای کارگروه، رویکرد اتخاذ شده درتعیین ترکیب اعضاء را چابکی گروه و پرهیز ازتکثر اعضاء دانسته و برحضور مشخص اعضاء درجلسات کارگروه به منظور تسریع درعملیاتی کردن مصوبات آن تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت علوم،در این جلسه احمدی با تأکید بر لزوم تقویت جلسات کارگروه توسعه پژوهش قرآنی اظهار داشت: مأموریت اصلی این کارگروه ساماندهی و مدیریت راهبردی نظام پژوهش قرآنی کشور به منظور توسعه و تأمین دانش قرآنی مورد نیاز درجهت تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی است.

وی تشکیل منظم جلسات و اهتمام اعضا برای مشارکت و غنی بخشی دستورات جلسه را لازمه دستیابی به اهداف تعیین شده دانست.

رئیس کارگروه توسعه پژوهش قرآنی با اشاره به تصویب وظایف و ترکیب اعضای کارگروه، رویکرد اتخاذ شده درتعیین ترکیب اعضاء را چابکی گروه و پرهیز ازتکثر اعضاء دانسته و برحضور مشخص اعضاء درجلسات کارگروه به منظور تسریع درعملیاتی کردن مصوبات آن تاکید کرد.

وی افزود: به پیشنهاد معاون پژوهشی حوزه علمیه و برخی اعضای دیگر دو کمیته تخصصی سیاست پژوهی و برنامه ریزی و حمایت و پشتیبانی به تصویب اعضا رسید.
احمدی بیان داشت : تصمیم سازی و ارائه مشاوره تخصصی به مراجع تصمیم گیر در وزارت علوم و حوزه های علمیه ماموریت این دو کمیته می باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: بررسی دستورجلسه دوم (محورهای حمایت از پایان‌نامه‌های طلاب و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) به کمیته های مذکور ارجاع شد.