به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق بازنشستگی کشوری، ایراندخت عطاریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: محتوا و جوهره اصلی این منشور در راستای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است و هدف گذاری کلی در جهت هدایت، نظارت فرآیندهای اصلاحی، شناسایی گلوگاه ها و ارتقاء سطح سلامت اداری و نظام های مالی در حوزه های اقتصادی است.

عطاریان با اشاره به رویکرد هدایت گرانه و پیشگیرانه منشور شفافیت و مسئولیت پذیری در حوزه های اقتصادی اظهارداشت: از دیگر رویکردهای منشور مذکور دفاع از حقوق و منافع ملی وشرکای اجتماعی صندوق های بیمه ای است که با اجرای کامل تمامی بندهای منشور شفافیت و مسئولیت پذیری به طور قطع شاهد فضای سالم اقتصادی و رونق و بهبود فضای کسب و کار خواهیم بود.

وی افزود: از سوی دیگر با تحقق یافتن این منشور این اطمینان خاطر به گروه های جامعه هدف و صندوق های بیمه ای داده می شود که برعملکرد مدیران نظارت دقیق مبنی بر ساز و کار قانونی وجود دارد و نقشه راه شخصی پیش روی مسئولان و متولیان حوزه های اقتصادی قرار دارد.