به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان این خبر گفت: مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمارستانی اعم از دولتی، خصوصی، دانشگاهی، پزشکان عمومی و متخصص و مراکز پاراکلینیک تا پایان مهرماه سال‌جاری پرداخت شد.

وی افزود: مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تا پایان مهرماه سال‌جاری پرداخت شده و 60 درصد اسناد و نسخی که توسط داروخانه‌ها به این سازمان ارائه شد نیز تا پایان آذرماه امسال پرداخت شده است.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: پرداخت مطالبات به مراکز طرف قرارداد با هدف جلب رضایت مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان انجام می‌شود و این پرداخت‌ها گام مؤثری برای افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان این سازمان است.