حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، با 26 درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 10 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب رسیده است.
 
به‌گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو ، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون 20 میلیارد و 520 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 12 درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 23 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، با 26 درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 10 میلیارد و 650 میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 14 میلیارد و 480 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، هشت میلیارد و 990 میلیون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان 9 میلیارد و 150 میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، دو درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌اکنون 43 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی 47.4 میلیارد مترمکعب گزارش شده است.