مسکوکی: با توجه به اینکه روند ذکرشده نمی توانست پاسخ گوی نیازهای نوآوران و مخترعان به ویژه در زمینه کارشناسی تخصصی، حمایت از حقوق مخترع و کاهش سوء استفاده های احتمالی باشد، لذا ثبت مالکیت فکری از نظر قانونی دارای اشکالاتی بود که در نهایت منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می شد.
 
به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، مسکوکی با اعلام این خبر گفت: براساس مجوز صادره ازسوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، این پژوهشکده تنها مرجع ارائه خدماتی نظیر داوری و کارشناسی هرگونه فعالیت نوآورانه، اختراع و اکتشاف در سطح کشور در زمینه علوم و صنایع غذایی شناخته شده است.

وی درخصوص تشخیص، داوری و کارشناسی نوآوری ها افزود: در گذشته این موضوع که از اهمیت بالایی درتوسعه فناوری برخوردار است به صورت عام به پارک های علمی فناوری، دانشگاه ها یا مراکز حقوقی واگذار شده بود که اغلب به صورت غیر تخصصی و فاقد کارشناسی لازم انجام می شد.

مسکوکی درادامه گفت: با توجه به اینکه روند ذکرشده نمی توانست پاسخ گوی نیازهای نوآوران و مخترعان به ویژه در زمینه کارشناسی تخصصی، حمایت از حقوق مخترع و کاهش سوء استفاده های احتمالی باشد، لذا ثبت مالکیت فکری از نظر قانونی دارای اشکالاتی بود که در نهایت منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان می شد.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم وصنایع غذایی گفت: علاوه براین، ناهماهنگی های موجود در زمینه صدور تایید علمی اختراعات و همچنین بررسی های غیر کارشناسانه در زمینه صنعت غذا منجر به تهدید سلامت جامعه شده بود که این امر ضرورت ایجاد مرجع تخصصی مالکیت فکری را نشان می دهد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی محصول و یا فعالیت نوآورانه ارائه شده در زمینه صنعت غذا ابتدا مورد بررسی کارشناسی اولیه قرار می گیرد و سپس با همکاری متخصصان داخلی و خارجی کارشناسی علمی، فنی و تخصصی برای موضوع مورد نظر انجام می شود که در نهایت مجوز یا تاییدیه نوآوری، ابتکار،اختراع و اکتشاف به صورت رسمی به متقاضی اعطا می شود.

مسکوکی با بیان اینکه نوآوری و اختراع در صنعت غذای کشور بسیار زیاد است اما به علت نبود مرجع دارای صلاحیت اکثر این نوآوری ها مورد بهره برداری قرار نمی گیرند، گفت: به منظور رفع این خلاء دفتر مالکیت فکری درصنعت غذا در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ایجاد شده است و کلیه نوآوران، مخترعین و مبتکرین درحوزه تخصصی علوم و صنایع غذایی می توانند ضمن مراجعه مستقیم درساعات اداری به پژوهشکده از طریق آدرس اینترنتی www.rifst.ac.ir و یا پست الکترونیکی info@rifst.ac.ir درخواست خود را برای ثبت نام اولیه ارسال و فرم های مربوطه را دریافت کنند.