به گزارش سرویس اجتمعی برنا، تردد موتور سیكلت از ساعت 12 ظهر روز چهار شنبه تا ساعت 24 روز جمعه از محورهای كرج- چالوس، هراز، فیروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.

جاده چالوس
تردد انواع تریلر و كامیون از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14:30 تا 24 روز جمعه از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17:30 تا 24 روز جمعه از 15 كیلومتر بالای مرزن آباد(دزبن) به سمت كرج بصورت یكطرفه خواهد بود.

جاده هراز
تردد تریلرها از محور هرازكماكان ممنوع است. همچنین تردد كامیونها وكامیونت ها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا 24 روز چهارشنبه و از ساعت 6 تا 24 روزهای پنج شنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است.


محور دماوند
تردد تریلرها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 6 تا 24 روز جمعه از محور تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.