فرهادی با اشاره به اینکه شاهد ابلاغ برنامه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هستیم، تاکید کرد: می‌توانیم با استفاده گسترده از منابع و امکانات خود به اجرای مؤثر برنامه اقتصاد مقاومتی در جمعیت هلال احمر دامن بزنیم.

به گزارش سرویس اجتماعی برنا، دکتر محمد فرهادی در همایش معاونان توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر با بیان این مطلب گفت: با توجه به اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور، جمعیت هلال‌احمر هم باید بیش از پیش به منابع خود متکی شود و ما در این زمینه به خوبی می‌توانیم به اجرای بهتر برنامه اقتصاد مقاومتی در جمعیت کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند، اظهار کرد: علاوه بر این ما هم باید در حد توان، ضرورت و امکانات خود به مسائل رفاهی کارکنان و تامین آسایش آنها توجه داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین با بیان این که نمود بیرونی فعالیت‌های جمعیت بسیار کمتر از چیزی است که در درون این جمعیت انجام می‌شود، گفت: در کنار همه فعالیتهای امدادی و داوطلبانه و بشردوستانه، ما به عنوان نمونه خیل کثیری از جامعه جوان را زیر پوشش آموزش‌، توانمندسازی و آماده‌کردن آنها برای مواجهه با حوادث داریم.

وی با عنوان این مطلب که باید در حوزه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی همگام با توسعه منابع پیش برویم، اظهار کرد: باید با برنامه‌ای هوشمندانه فعالیتهای خود را ادامه دهیم و به طور قطع داشتن برنامه در همه حوزه‌ها کار حوزه‌های پشتیبانی را هم تسهیل خواهد کرد.