به دلیل تعطیل شدن این هیأت ها در سال آخر دولت گذشته، با دستور دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد فعالیت این هیأت ها مجدداً آغاز و هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی هر هفته تشکیل جلسه میدهد.

به گزارش سرویس محیط زیست خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این موضوع که فعالیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مسبوق به سابقه است، گفت: به دلیل تعطیل شدن این هیأت ها در سال آخر دولت گذشته، با دستور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد فعالیت این هیأت ها مجدداً آغاز و هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی هر هفته تشکیل جلسه می دهد.

سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه مطابق قانون، اگر کارمندی خواسته یا ناخواسته مرتکب تخلفی اداری شود، این تخلف به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده می شود، افزود: هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع ارجاعی و اعلام رأی و تصمیم تنبیهی خود، موظف هستند در صورتی که تخلف صورت گرفته جنبه جرم نیز داشته باشد، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.

مجابی با تاکید بر این موضوع که کلیه کارکنان دولتی موظف به رعایت دستورالعمل ها، قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و تخطی از مسئولیت هستند، گفت: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر این موضوع، برگزاری دوره های متوالی و مداوم آموزشی برای کارکنان است.

وی همچنین در ارتباط با مرجع رسیدگی به اعتراض کارکنان به احکام صادره، اظهار داشت: در صورتیکه فردی نسبت به رأی صادره برای خود اعتراضی داشته باشد، بر اساس قانون اجازه دارد، درخواست تجدید نظر خود را برای بررسی مجدد پرونده و رأی صادره، همچنین ایجاد فرصت دفاع برای خود به هیأت تجدید نظر ارسال نماید.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این موضوع که فعالیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مسبوق به سابقه است، تصریح کرد: به دلیل تعطیل شدن این هیأت ها در سال آخر دولت گذشته، با دستور معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد فعالیت این هیأت ها مجدداً آغاز و هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی هر هفته تشکیل جلسه می دهد.


اطلاع رسانی و آموزش کارکنان ابزار جلوگیری از تخلفات اداری

مجابی یادآور شد: به زودی برنامه ای برای اطلاع رسانی و آموزش کارکنان از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط زیست ارائه خواهد شد، ضمن آنکه در حال حاضر نیز کارکنان از طرق مختلف همچون ابلاغ بخشنامه ها، آموزش های ضمن خدمت و آموزش شروع کار با قوانین و مسئولیت های خود آشنا می شوند.


وی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را شامل سه هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی، تجدید نظر و هم عرض تجدید نظر دانست و خاطر نشان ساخت: هیأت هم عرض تجدید نظر در صورتیکه فردی حتی پس از رأی تجدید نظر هم معترض رأی باشد، وظیفه رسیدگی به پرونده را برعهده می گیرد.


معاون سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: هماهنگی کلیه امور مربوط به این هیأت ها با هیأت عالی مستقر در ریاست جمهوری است و در سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت کلیه هیأت ها بر عهده بنده خواهد بود.