به گزارش سرویس شهر و شهروند جوان خبرگزاری برنا، با توجه به تاخیر پیش آمده در واریز یارانه نقدی مرحله دوم کارکنان نیروهای مسلح و سئوال هایی که در این زمینه مطرح شده است، یک مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت:«ثبت اطلاعات اقتصادی کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح از طریق فرم های خود اظهاری توسط کارکنان، در یگان های نیروهای مسلح در حال انجام است که پس از اتمام با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مسئولین سازمان هدفمند سازی یارانه های کشور، نسبت به پرداخت یارانه مرحله دوم کارکنان نیروهای مسلح همانند دیگر آحاد جامعه اقدام به عمل خواهد آمد.»