مدیر کل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی از افزایش 36 درصدی تعداد مسافران پروازهای خارجی فرودگاه بین‌المللی مشهد در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

«محمدباقر قاسم‌زاده»، گفت: «از مجموع دو میلیون و 94 هزار و 800 مسافر جابجا شده در فرودگاه بین‌المللی مشهد طی سه ماه اول امسال، 488 هزار و 960 نفر مسافر، متعلق به پروازهای خارجی این فرودگاه بوده‌است.»

وی با بیان اینکه مسافران پروازهای خارجی این فرودگاه در مدت مذکور 23درصد کل مسافران این فرودگاه را تشکیل داده، گفت: «این تعداد با سه هزار و 9 پرواز از فرودگاه مشهد در مسیرهای خارجی جابجا شده‌اند.»

قاسم‌زاده اظهار داشت: «این در حالی است که تعداد مسافران پروازهای خارجی فرودگاه مشهد طی سه ماهه اول سال گذشته 358 هزار و 830 نفر بوده است.»

مدیرکل فرودگاه مشهد گفت: «تعداد کل مسافران جابجا شده در این فرودگاه طی سه ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 25 درصد افزایش داشته است.»

وی افزود: «بهار امسال در مجموع دو میلیون و 94 هزار و 800 مسافر از طریق ناوگان هوایی فرودگاه مشهد جابجا شدند که این تعداد طی سه ماه نخست پارسال یک میلیون و 672 هزار و 800 نفر بوده است.»

به گفته وی مجموع پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد در بهار پارسال 11 هزار و 691 پرواز بوده است که این تعداد در سه ماه اول امسال با حدود 19 درصد افزایش به 13 هزار و 902 پرواز افزایش یافته است.