سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت واردکنندگان خودرو به میزان مصرف خودروهای وارداتی ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده هستند تا بتوانند مجوز شماره گذاری بگیرند.

به گزارش خبرنگار سرویس شهری خبرگزاری برنا، محمد حیدری در نشست خبری به مصوبه دولت برای خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، برای خودروهای وارداتی که زیر شش لیتر مصرف سوخت دارد یک خودروی فرسوده ، از شش تا 10 لیتر چهار خودروی فرسوده و 10 لیتر به بالا، شش خودروی فرسوده باید اسقاط شود.
 
حیدری افزود: بر اساس این مصوبه تمام وارد کنندگان خودروها از 26 خرداد امسال موظف شدند به جای پرداخت هزینه گواهی اسقاط خودرو ، برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند.

وی ادامه داد: از 26 خرداد امسال تاکنون شرکت‌ های وارد کننده خودرو 3800 خودروی فرسوده را از رده خارج و در سایت ستاد حمل و نقل و سوخت ثبت کرده اند .
حیدری گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال حدود 400 هزار خودروی فرسوده با مشارکت وارد کنندگان از رده خارج شود. اگر تعداد خودروهای تاکسی فرسوده را نیز به این تعداد اضافه کنیم ، تا پایان سال بیش از 450 هزار خودرو فرسوده از رده خارج می شود.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه به مهلت یک ماهه برای واردکنندگان خودرو برای پرداخت هزینه اسقاط خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: از تاریخ 26 خرداد تا 26 تیر امسال برای وارد کنندگانی که پیش از 26 خرداد برای واردات خودرو اقدام کرده ‌اند ، مهلت در نظر گرفته شده است تا برای پرداخت هزینه اسقاط خودروهای فرسوده در سایت ستاد حمل و نقل اقدام کنند.

حیدری عنوان کرد: در غیر این صورت از 27 تیر باید به جای پرداخت هزینه برای از رده خارج کردن خودروی فرسوده ، همانند وارد کنندگان جدید اقدام کنند. مهلت تعیین شده برای پرداخت وجه اسقاط به واردکنندگان خودروهایی که تا 25 خرداد خودرو آن‌ها وارد کشور شده است تمدید نمی‌ شود.

حیدری در ادامه به تشکیل کنسرسیون مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو اشاره کرد و گفت: این کنسرسیوم موضوع جمع‌آوری خودروهای فرسوده را با کمک واردکنندگان در دستور کار قرار داده است و تلاش خواهد کرد که بر قیمت بازار نیز کنترل داشته باشد.

وی به شرایط صدور مجوز مراکز اسقاط برای واردکنندگان خودرو اشاره کرد و افزود: به زودی تمام واردکنندگان خودرو می‌توانند درخواست مجوز مرکز اسقاط ارائه کنند که با بررسی امکانات واردکننده برای صدور این مجوز اقدام می‌شود.

سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ادامه به فرایند جدید برای واردات خودرو اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته کل این فرایند پس از صادرشدن گواهی اسقاط حداکثر 48 ساعت طول می‌کشد. هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد می تواند خودرو وارد کند.