رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از نابودی جنگل ها و ساخت ویلا در زمین های کشاورزی از اولویت های فعلی استان های شمالی است.

دکتر علی لاریجانی در مجمع نمایندگان استان های شمالی کشور گفت: بسیاری از دغدغه های کنونی نمایندگان استان های گیلان، مازندران و گلستان برای توسعه و پیشرفت خطه شمال کشور مشترک است بنابراین برای توسعه این منطقه کشور باید برنامه ریزی و اولویت بندی صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه ریزی و اولویت بندی برای رفع مشکلات خطه شمال کشور باعث می شود که پیشرفت استان های شمالی در قالب بودجه های سالانه و برنامه ششم توسعه لحاظ شود.

لاریجانی تصریح کرد: احداث و تکمیل جاده ها، راه آهن و سدها از موضوعات مهم در توسعه خطه شمال کشور است که البته انجام این مهم نیاز به تأمین منابع و سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها است.

وی افزود: به نمایندگان استان های شمالی توصیه می کنم که با هماهنگی با یکدیگر و همچنین با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه ای خطه شمال را پیگیری کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: برای سرمایه گذاری در شمال کشور می توان از منابع صندوق توسعه ملی در قالب بخش خصوصی استفاده کرد البته انجام این مهم مستلزم ایجاد زمینه های سرمایه گذاری مطلوب به وسیله مسئولان استان های گیلان، مازندران و گلستان است.

لاریجانی افزود: مسئولان استان های شمالی کشور با معرفی استعدادهای این مناطق باید از ظرفیت متمولین این استان ها در جهت سرمایه گذاری استفاده کند تا مشکلات مناطق شمالی حل شود.