نگاه درآمدزایی شهرداری تهران به کمیسیون ماده ۱۰۰ خود یک معضل بزرگ برای شهر تهران است اما در کنار این موضوع بی‌توجهی شهرداری به احکام تخریب این کمیسیون هم بر مشکلات افزوده است. عباس جدیدی، معاون نظارت شورای شهر تهران می‌گوید برخی مناطق برای درآمدزایی به احکام این کمیسیون بی‌توجهی و با متخلفان توافق می‌کنند.

به گزارش سرویس شهری خبرگزاری برنا، شورای شهر پیش از این هم بارها بر رویه شهرداری درباره تخلف‌های ساختمانی اعتراض کرده است. به عقیده برخی اعضا، شهرداری اجازه بروز تخلف‌های ساختمانی را می‌دهد تا بعدها در کمیسیون ماده 100 از آنها کسب درآمد کند و حتی به رای‌های تخریب این کمیسیون هم توجهی نمی‌کند.

عباس جدیدی معاون نظارت شورای شهر تهران است. شهرداری در وهله اول باید بر ساخت و سازها نظارت دقیق داشته باشد تا تخلفی صورت نگیرد. اما وقتی تخلفی هم انجام شد «باید پیرو احکام کمیسیون ماده 100 باشد» و از آن تخطی نکند.

به گفته این عضو شورا در برخی مناطق شهرداری‌ها «حکم کمیسیون ماده 100 که حکم قانون است را زیر سوال می‌برند و این احکام را اجرا نمی‌کند». جدیدی معتقد است برخی مناطق «احکام قضایی را زیرسوال می‌برند و با متخلف توافق می‌کنند که این جرم و تخلف است».

معاون نظارت شورای شهر تهران می‌گوید در زیر احکام کمیسیون ماده 100 «به صراحت قید شده است که هرگونه تخلف از این حکم پیگرد قضایی دارد» اما وقتی نگاه مدیران شهری «ایجاد درآمد از طریق شهرفروشی» باشد این مشکلات ایجاد می‌شود.

به اعتقاد جدید شهرداری مناطق درباره احکام کمیسیون ماده 100 «قانون را دور می‌زنند» و این از نکاتی است که باید به آن رسیدگی شود. او همچنین به این روند «احکام کمیسیون ماده 100 که روز به روز افزایش پیدا می‌کند» انتقاد دارد و معتقد است «نظارت باید به گونه‌ای باشد که این احکام سیر نزولی» داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران همچنین به نبود نظارت درست بر ساخت و سازها هم اعتراض دارد و می‌گوید «اگر متخلفان حیات خلوتی پیدا کنند و بدانند که تخلف را می‌توان در کمیسیون ماده 100 رفع و رجوع کرد» شهر دچار نابسمانی می‌شود.

او لازمه برخورد با تخلف‌ در این زمینه را «نظارت و پیگیری» می‌داند هرچند معتقد است شورای شهر تنها می‌تواند در قالب تذکر و سوال وارد عمل شود اما «قوه قضاییه هم باید به کمک شورای شهر بیاید» تا جلوی اینگونه تخلف‌ها گرفته شود.

جدیدی ابراز امیدواری می‌کند نگاه شهرداران مناطق تغییر کند. به گفته او برخی مناطق با شورای شهر همسو هستند اما «برخی مناطق که درآمد کمتری دارند خودشان را توجیه می‌کنند» و معتقدند که درآمد منطقه باید تحقق پیدا کند.