چند روز پیش گزارشی منتشر شد با این عنوان:«دختر نابینا و ناشنوا هم پدر داشت و هم مادر/ من از تو چهره بی‌رحم‌ترین پدر دنیا را می‌سازم» بازخوردهای متفاوتی را هم از انتشار این گزارش شاهد بودیم. اما نکته اصلی اینجاست که چه کسی راست می‌گوید؟

پدر فاطمه ادعا می‌کند که هنوز سرپرستی دختر معلول خود را برعهده داشته و به او رسیدگی می‌کند. از طرفی همسایه‌های خانم پرستار می گویند که واقعیت چیز دیگری است و خانم پرستار تمام و کمال فاطمه را تحت حمایت خود قرار داده است.

در اینکه خانم پرستار، تمام وظایف خود را برای پرستاری فاطمه انجام داده، شکی نیست و از طرفی هم قبول داریم که پدر فاطمه خرج و مخارج دخترش را پرداخت کرده است.

نقل قول های پدر فاطمه را منتشر کردیم و خواندیم. اسناد و مدارکی که ثابت می کرد که پدر واقعی فاطمه است. این مساله در اصل و اساس وجودیت فاطمه هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

پیگیری‌های خبرگزاری برنا در این راستا ادامه دارد تا به این نتیجه برسیم که واقعا در این میان حق با کیست؟ کسی که ادعا می‌کند که همچنان سرپرستی دختر خود را برعهده دارد یا خانم پرستاری که ادعا می‌کند که فرزند را از آغوش پدر در حالی که اشک می‌ریخته و در بیمارستان مستاصل نشسته بوده و به گفته پرستار توان نگهداری وی را نداشته است؟