حسین انواری در چهارمین همایش ملی تجلیل از مددجویان سالمند کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: برخی از افراد دوران سالمندی را مقطع بدی از زندگی خود می‌دانند در حالی که این مقطع هدیه‌ای از خداست.

وی افزود: کمیته امداد در سراسر کشور تلاش می‌کند تا خدماتی همچون درمانی، هزینه بستری و درمان، بیمه اشتغال، تسهیلات برای فرزندان مددجویان، خدمات مشاوره‌ای و مسکن را افزایش دهد.

سرپرست کمیته امداد خمینی با تاکید بر اینکه باید نگاه به سالمندان نگاهی ملی و در سطح بالایی باشد، افزود: با توجه به افزایش میزان جمعیت سالمندی باید تدابیر لازم برای تهیه سند تکریم سالمندان بر مبنای مبانی دینی و شرایط جامعه در دولت و مجلس و سایر نهادها تدوین و بررسی شود.

انواری گفت: سالمندان تنها قشری از کار افتاده به شمار نمی‌روند و از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار هستند که جامعه باید با ارج نهادن به توان آنها از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

در حاشیه چهارمین همایش ملی تجلیل از مددجویان سالمند کمیته امداد امام خمینی نمایشگاهی از توانمندی های سالمندان کشور برپا شد.

فرش و گلیم بافی، تابلو فرش، تولید گل و گیاه، ابزار باغبانی و تولید عسل بخشی ازتوان سالمندان در این نمایشگاه بود.