به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا، به منظور اجرای سناریوی ضربتی و کوتاه مدت و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برقی، فعالیت پلیس های برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کرده است.

فلاحتیان معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات برق، گفت: طرح ضربتی و کوتاه مدت کاهش ۴ درصدی تلفات برق با جمع آوری انشعابات غیر مجاز و غیر قانونی آغاز شده است.

بر اساس این طرح کلان اتلاف انرژی در سطح شبکه برق ایران از ۱۵.۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که به منظور اجرای این پروژه دو برنامه ضربتی، کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفته است.

در مهر ماه سال جاری در نشستی پشت درهای بسته مدیران عامل تمامی شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق و توانیر سناریوهای نهایی کاهش تلفات برق در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور را نهایی و عملیاتی کردند.

همزمان با آغاز به کار ضابطان یا به عبارتی، نسل جدید ماموران برقی کشور برای مقابله با هر گونه انشعابات و سرقت برق توسط مشترکان، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است.