از اول آذر ماه امسال حرکت تمامی قطارهای محلی در مسیر دورود به اندیمشک تا اطلاع ثانوی لغو می شود. گفته می‌شود این لغو تردد به علت عملیات بازسازی محدوده راه‌آهن لرستان است.

به دلیل آغاز انجام عملیات بازسازی محدوده راه آهن لرستان، قطار محلی دورود - اندیمشک تا پایان انجام این عملیات حرکت نخواهد داشت.

روزانه یک هزار تا یک هزار و 200 نفر توسط این خط جابه جا می شوند.این در حالی است که متاسفانه بخشی از این مسافران مردم عشایری و روستایی هستند که امکان جابجایی آنان در این مدت توسط خطوط ریلی وجود نخواهد داشت.

این افراد باید به منظور جابجایی در این مسیر، از قطارهای سراسری استفاده کنند که این قطارها در بین ایستگاه توقف نمی کنند و مردم منطقه در زمان استفاده از این قطارهای سراسری باید یک ایستگاه قبل یا بعد از مقصد مورد نظر خود از قطار خارج شوند.

طول خطوط ریلی لرستان حدود 150 کیلومتر است که نیمی از آن نیازمند بازسازی بوده و در حال حاضر عملیات بازسازی 12 کیلومتر از خطوط ریلی ناحیه لرستان در دست انجام است