فراخوان مسجد جامعی به مناسبت هفته کتاب برای حضور اصحاب فکر و فرهنگ در کتابفروشی های، روز پنج شنبه را برای کتابفروشی های تهران یک روز خاص کرده است، اما این روز خاص با حضور برخی چهره های فرهنگی خاص تر هم شده است. آمنه بهرامی یکی از آنها است که با حضورش در کتابفروشی ها این روز را به یادماندنی تر کرده است.

آمنه بهرامی که کتاب زندگی و خاطراتش با عنوان «چشم در برابر چشم» به قلم مهدی سجودی روانه بازار نشر شده است، پنج شنبه و در پاسخ به فراخوان حضور در کتابفروشی ها، همراه با احمد مسجد جامعی در کتابفروشی های خیابان کریم خان حضور یافت.

او درهر یک از کتابفروشی های راسته کریم خان با مردم و حاضران در کتابفروشی به گفت و گو پرداخت. در این برنامه چهره های دیگری نیز احمد مسجد جامعی و آمنه بهرامی را همراهی می کنند. سهیل محمودی ، اسرافیل شیرچی ، احمد رضا احمدی ، علی اکبر رشیدیان و عبدالحسین مختاباد از چهره هایی هستند که در کتابخانه های خیابان کریم خان حضور پیدا کرده اند.

فراخوان حضور در کتابفروشی ها برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود و با استقبال گشترده‌ای از سوی اهالی فرهنگ و هنر و برخی از مدیران مواجه شده است.