یک نماینده مجلس با تاکید براینکه وقف، راه‏گشایی برای رفع محرومیت‏های مادی و معنوی جامعه است تصریح کرد : به طور کلی، آثار و کارکردهای وقف در جامعه را می‏توان به سه دسته کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم کرد.

به گزارش گروه شهروشهروند جوان برنا، " حسین فتاحی "عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت وقف در جامعه گفت: سنت وقف از افتخارات دین اسلام و مسلمانان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی با اجرای برنامه های فرهنگی اوقاف در بقاع متبرکه محسوس است.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اوراق وقف، اظهار کرد : این موضوع تحت عنوان وقف های مشارکتی در دستور کار سازمان اوقاف و امورخیریه کشور است و البته باید گفت که در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.

فتاحی با تاکید بر ارتقاء سطح فرهنگ اسلامی در جامعه از طریق دستگاه های متولی فرهنگ در کشورمان، ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در زمینه امور فرهنگی، نظیر برگزاری مراسم های گوناگون در بقاع متبرکه، نشان دهنده توجه به این مهم است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه کشور در عمل به نیت واقفان مناسب است، خاطرنشان کرد : مدیریت در این سازمان باید به طور مستمر پایش شود و در این زمینه نیاز به برنامه ریزی منسجم خصوصاً مسائل مالی محسوس است.