به گزارش گروه شهروشهروند جوان برنا، علیرضا منوچهری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اقلید خاطر نشان كرد: یك جلدسند جدید مالكیت موقوفه، به ارزش 120 میلیارد ریال در این شهرستان اخذ شد.

وی تصریح كرد: در راستای ثبت مالكیت موقوفات، با همكاری اداره ثبت و اسناد این شهرستان، اسناد مالكیت موقوفه حاجیه وزیری دریافت شد.

منوچهری از همكاری اداره ثبت و اسناد فیروزآباد در اخذ اسناد مالكیت موقوفات و بقاع متبركه تشکر كرد و گفت: ظرف مدت دو سال پس از نقشه برداری و طی مراحل ثبتی با همكاری اداره ثبت این سند اخذ و شامل 400 هكتار رقبه مزروعی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اقلید در خصوص نیت واقف گفت: نیت این بانوی خیر، اطعام و روضه خوانی در ماه محرم و صفر در اقلید است.