به گزارش خبرگزاری برنا، برای برگزاری این دوره از انتخابات 2هزار شعبه اخذ رای در 354 محله شهر تهران برپا شده است و 4 هزار و 800 نفر بر اجرای صحیح آن نظارت دارند.

بر اساس این گزارش 13 هزار و 815 نفر در محلات مختلف شهر تهران کاندید چهارمین دوره انتخابات شورایاری ها هستند که از این تعداد سه هزار و 504 نفر به عنوان شورایار انتخاب می شوند.

شورایاران از نیمه دوم فروردین ماه سال 94، فعالیت خود را در محلات مختلف شهر تهران آغاز می کنند.