مهدی چمران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب درباره نحوه فعالیت شورایعالی استان ها در سال جاری گفت: شورایعالی هر ساله برنامه های خود را تنظیم و آن را به اعضای خود ابلاغ می کند، بر این اساس در سال 90 نیز در تلاش هستیم تا بحث نظارت بر عملکرد خودمان را بیشتر از گذشته مورد نظر داشته باشیم.

به گفته رئیس شورایعالی استان ها در آخرین جلسه این شورا اعلام شد که باید نظارت بر فعالیت های شورا بیشتر از گذشته افزایش پیدا کند تا بتوانیم نقاط ضعفان را برطرف کنیم.


چمران در ادامه افزود: سالی که گذشت با توجه به هدفمندی یارانه ها سال سخت شهرداری ها به ویژه در ایام پایان سال بود اما شهرداری های کشور با کمک دولت از عهده اجرای این قانون به خوبی برآمدند و امیدواریم که کمک های دولت در سال جدید نیز همچنان ادامه داشته باشد تا فشار کمتری به مردم در حوزه حمل و نقل عمومی وارد شود.

رئیس شورایعالی استان ها اضافه کرد: شوراهای شهر و شهرداری های سراسر کشور با مطالبات زیاد مردم طرف هستند و از سویی دولت باید به آنها کمک کرده و از سوی دیگر ما نیز باید نظارت های خود را در اجرا شدن مطالبات مردم سراسر کشور بیشتر کنیم تا خواسته های آنها به عنوان شهروندی از این جامعه نادیده گرفته نشود.