احمدرضا دستغیب با بیان این که مشکل اصلی ما عدم همکاری بین بخشی میان سازمان و نهادهای مختلف است در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: متاسفانه ما در زمینه انجام کارهای مشترک و جمعی ضعف داریم و حوزه های بینابینی در این خصوص تعریف نشده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در دانشگاه های ما نیز چنین روحیه مشارکتی وجود ندارد و از آنجا که ما پشتوانه نظری لازم در این زمینه را نداریم در عمل نیز نمی توانیم موفق باشیم.

دستغیب با اشاره به وجود ظرفیت های غنی در کشور در حوزه میراث فرهنگی افزود: ایران دارای پیشنیه تاریخی و میراث ماندگاری است که در همه حوزه ها از جمله میراث معنوی و میراث فرهنگی غرور آفرین هستند و می توانند نقش موثری در شکل گیری هویت و شخصیت جوانان داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت با بیان این که در زمینه میراث معنوی تا حدودی موفق عمل کرده ایم و گام های مثبتی برداشته شده است، تاکید کرد: در مسائل هویتی نیز باید متناسب با میراث فرهنگی فعالیت کنیم تا بتوانیم در مرحله عمل هم در برابر فرهنگ های بیگانه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خاتمه اظهار داشت: ارتباط بین بخشی باید به گونه ای باشد که بتوانیم برنامه ریزی صحیحی انجام دهیم.