محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: سال گذشته اعتبارات اختصاص یافته در بخش عمرانی استانداری تهران 530میلیارد تومان بودکه امسال این رقم با افزایش 30درصدی به 700میلیارد تومان اعتبار می رسد.

وی با بیان این مطلب که این بودجه به بخش های مختلف عمرانی تخصیص می یابد، در ادامه اظهار داشت: این رقم فقط اعتباری است که به عمران استانداری تهران تعلق می گیرد و هر اداره و دستگاه به صورت مجزا برای خود اعتبارات ویژه نیز خواهد داشت.

معاون عمرانی استاندار تهران با بیان این مطلب که استانداری به نحوه توزیع 700میلیارد تومان نظارت کامل دارد، خاطر نشان کرد: اداره کل راه و ترابری به عنوان یکی از دستگاه هایی که به لحاظ بودجه در سطح نخست قرار دارد700میلیارد تومان از وزارت راه دریافت می کند و اداره جهاد کشاورزی نیز به صورت مجزا از وزارتخانه خود600میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.

محمودی در خاتمه تصریح کرد: بر این اساس دیگر دستگاه های مستقر در تهران نیز از وزارتخانه وسازمان خود بودجه ای مستقل دریافت خواهند کرد و بودجه اختصاص یافته به عمران استانداری غیر از این بودجه ها خواهد بود.