مرتضی تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته با توجه به تعهد ایجاد شغل در استان تهران  100 هزار فرصت باید ایجاد می شد  اما تا پایان سال این استان موفق شد بیش از 300هزار  فرصت شغلی جدید ایجاد کند. 

استاندار تهران در ادامه افزود: امسال استان تهران متعهد شده است که از میان 2میلیون و 500هزار شغلی که در کشور باید ایجاد شود 420هزار فرصت شغلی را برای ساکنان استان تهران  فراهم کند.

وی با اشاره به ایجاد شغل های مولد ادامه داد:  این تعداد فرصت شغلی قرار است بیشتر در حوزه صنعت، تولید، کشاورزی و خدماتی ایجاد شود، چرا که فراهم کردن فرصت شغلی جدید در زمینه های پشت میز نشینی و کارمندی در دولت بسیار محدود است.

تمدن در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مجموعه ای به عنوان بانک اطلاعاتی برای آمارگیری از میزان بیکاران وجود دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: در استان تهران در حال حاضر بانکی موجود است که آمار میزان افراد بیکار و شاغل در آن به تفکیک آمده است لذا بنابر آمارهای موجود شرایط شغلی برای هر استان معین می شود.