جواد بداق جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود: دبیرخانه کارگروه ملی گرد و غبار پیرو جلسات تشکیل شده در سال 89 روز چهارشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست نخستین جلسه خود را در سال 90با حضور اعضای کارگروه برگزار کرد.

مدیر کل کارگروه ملی گرد و غبار در ادامه افزود: در این جلسه، گزارش فعالیت های انجام شده در سال 89 ارائه و برنامه های سال 90نیز عنوان شد و با توجه به گزارش سازمان محیط زیست و هواشناسی استان هایی که از ابتدای فروردین سال 90 تحت تاثیر سه دوره موج گرد و غبار به کشور شدند معرفی شد.

وی در ادامه درباره میزان تاثیرپذیری استان های کشور از پدیده گرد و غبار خاطر نشان کرد: خوزستان 3825میکروگرم، کردستان 3687 میکروگرم، لرستان 1460میکروگرم، ایلام5173 میکروگرم، کرمانشاه 5399میکروگرم، آذربایجان شرقی 1000میکروگرم، آذربایجان غربی 1903میکروگرم، تهران 799میکروگرم، اراک 595میکروگرم، زنجان3643میکروگرم، بوشهر 339میکروگرم، کهکیلویه و بویر احمد 300، قزوین 625میکروگرم و کرج تا 690میکروگرم از گرد و غبار موجود تاثیر پذیرفتند.

بداق جمالی همچنین با اشاره به مقایسه میزان گرد و غبار در فروردین ماه سال 89 با فروردین امسال اظهار داشت: با توجه به ورود سه موج گرد و غبار از کشور عراق به ایران شاهد غلظت و افزایش گرد و غبار در کشور و نیز افزایش موج های این پدیده به کشور بوده ایم. تا جایی که تعداد استان های درگیر با این پدیده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3برابر شده است.