به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این بازدید احمد تویسرکانی ضمن بازدید از ادارات ثبت اسناد و املاک شمال غرب و شمال شرق استان تهران از نزدیک، فرایندهای کاری و اقدامات انجام گرفته در جهت به کار گیری فناوری های نوین و بررسی مسائل و مشکلات ثبتی در ادارات مذکور را مورد بررسی قرار داد و تلاش و همت و ابتکار مدیران و کارکنان را به عنوان متولیان اصلی این تحول مولفه مهم دستیابی به توفیق ذکر کرد. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  و معاون قوه قضاییه ضمن تاکید به نوسازی سازمانی گفت: لزوم سرعت عمل و اهتمام به برون رفت از شیوه های سنتی و انجام امور با استفاده از فناوری های نوین و توسعه فضای مجازی در جهت کاهش مراجعات حضوری و تسهیل و تسریع انجام امور ثبتی از اولویت مهم و اصلی سازمان در سال جدید است. 

در این بازدید برخی از مراجعان از نزدیک با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیدار و به بیان نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود پرداختند.