محمدرضا محمودی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل این که سازمان حفاظت از محیط زیست نتوانسته است در مهار گرد و غبار و آلودگی موفق عمل کند، باید از این سازمان تحقیق و تفحص شود. بر این اساس انجام این کار امری قانونی بوده و هیچ مخالفتی با این تصمیم گیری وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار تهران در ادامه با بیان این مطلب که هیچ نگرانی از این تصمیم گیری مجلس نداریم، اعلام کرد: ‌در استان تهران هر اقدامی که صورت گرفته در مدار قانون بوده است و تا جای امکان همه تلاش ها برای مهار معضلات آلودگی و مهار آن صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به وجود محدودیت در منابع دستگاه ها تصریح کرد: اگر دستگاهی نتوانسته وظایف خود را به طور کامل انجام دهد، دلیل آن وجود محدودیت در منابع و برخی امکانات و تجهیرات بوده که از سوی کشورهای خارجی به این سازمان تحمیل شده است. با این وجود ما در استان تهران آماده پاسخگویی و همکاری در این زمینه خواهیم بود.


این در حالی است که تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا در کمیسیون کشاورزی مطرح شد اما به تصویب نرسید، با این وجود در صحن علنی مجلس این تقاضا عنوان و به تصویب رسید.  انجام تفحص از سازمان محیط زیست و درخواست نماینده مشکین شهر توسط کمیسیون کشاورزی، صبح هشتم خرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد. در گزارشی که توسط کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، ریخت و پاش های مالی، کارشکنی های به کارگیری از مدیران همچنین عدم مهار ریزگردهای موجود در هوا و بی توجهی به محیط زیست از دلایل تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست مطرح شده که با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

گفتنی است، پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از محیط زیست را مطرح کرده بودند که با حضور رییس سازمان محیط زیست در کمیسیون کشاورزی، 14 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفته و تقاضای تحقیق و تفحص از محیط زیست را منتفی اعلام کردند.