علی محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب افزود: تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست از سال 88 توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، که در نیمه دوم همان سال مسوولان محیط زیست وقت در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر شدند و توضیحات کامل در رابطه با سوالات مطرح شده را ارایه دادند، به طوریکه کمیسیون کشاورزی اظهار داشت؛ به طور کامل توضیحات سازمان قانع کننده و قابل قبول بوده است، بنابراین تحقیق و تفحص وارد نیست.


تحقیق و تفحص از محیط زیست مربوط به مدیریت قبلی این سازمان است
قائم مقام سازمان محیط زیست در ادامه درباره برنامه تحقیق و تفحص جدیدی که حدود3هفته گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد، خاطر نشان کرد: بعد از رد این پیشنهاد توسط کمسیون کشاورزی مجلس در سال 88، سه هفته گذشته شاهد بودیم بار دیگر این پیشنهاد به امضاء 25نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که با پیگیری هایی که سازمان انجام داد، بیشتر نمایندگان امضا خود را پس گرفته و در حال حاضر 4نماینده پیشنهاد تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست را پس نگرفته اند و همچنان درخواست تحقیق از این سازمان را دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد تحقیق و تفحص از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده است.این در حالی است که به دنیال این تصمیم گیری، رییس سازمان محیط زیست و بنده در کمیسیون کشاورزی حاضر شدیم و به سوالات مطرح شده پاسخ دادیم و این امر منجر به رد پیشنهاد از سوی کمیسیون کشاورزی شد. 


شاعری با اشاره به رد این پیشنهاد از سوی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: تحقیق و تفحصی که در حال حاضر مطرح شده است، مربوط به دوره های قبل مدیریتی این سازمان است. 

این تحقیق و تفحص غیرقانونی است
وی با غیر قانونی بودن این تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست گفت: بعداز رد این پیشنهاد از سوی ریاست کمیسیون کشاورزی مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس خارج از آیین نامه و ضوابط مجلس شورای اسلامی بوده است؛ چراکه این پیشنهاد در کمیسیون کشاورزی با اظهار قانع شدن رییس کمیسیون و نماینده پیشنهاد دهنده به طور کامل رد شده بود، اما با 13رای مخالف و 2رای موافق در هیأت رییسه مورد رسیدگی قرار گرفت و به تایید رسید.

قائم مقام سازمان محیط زیست درباره مضمون این تحقیق و تفحص اظهار داشت: این پیشنهاد در سال 88 توسط یکی از نمایندگان اردبیل مطرح شد، که مربوط به مدیریت سازمان محیط زیست در دولت نهم است، اما آنچه مشاهده شد این رای رد شده توسط هیات رییس جدید با گذشت 24ساعت از سوگند نامه این هیأت مبنی بر عمل به ضوابط و قوانین و نیز آیین نامه مجلس دوباره تایید شد که جای تعجب بود که در این شرایط به رغم اینکه موافقت کمیسیون تخصصی این موضوع را در پی داشت در صحن علنی مجلس مطرح شد.

شاعری در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان محیط زیست مقتدرانه طبق ضوابط و مقررات به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد و آمادگی کامل خود را برای هر گونه پاسخگویی و طرح ومسئله در زمان مدیریت دولت نهم و چه مربوط به زمان فعلی اعلام می کند.

وی در خاتمه اظهار داشت: براین اساس از نمایندگان می خواهیم سازمان محیط زیست را در این راه کمک و حمایت کنند تا در انجام وظایف قانونی خود که حفظ محیط زیست و دغدغه ای برای دولت و ملت ایران است، موفق عمل کند.

.