به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علیرضا صادقی گفت:اخیراً از سوی مدیر کل دفتر ثبت و آثار میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور در نشستی خصوصی اعلام شد درخواستی از سوی مسئولان استان یزد جهت جهانی شدن بافت تاریخی یزد ارائه نشده و عزم جدی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: موضوع ثبت جهانی بافت تاریخی یزد حتی قبل از چند اثر ایرانی به ثبت رسیده در میراث جهانی،طی سالیان گذشته مطرح شده ، حال این پرسش مطرح می شود چرا در همه این سالها عزم مسئولین استانی و کشوری برای ظرفیتی نهفته همچون بافت تاریخی یزد به سرانجام نمی رسد؟!

این فعال میراث فرهنگی تاکید کرد :در اظهارنظری عوام گونه مدیر قبلی میراث فرهنگی استان یزد از شرایط مساعد ثبت جهانی شدن بافت تاریخی ،در روزهای آخر عمر مدیریتی خود خبر داد، این درحالی است که هیچگاه در عمل اتفاق خاصی رخ نداد و معلوم نیست چگونه مدیر  کمیسیون ملی یونسکو و دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی کشور از جهانی شدن بافت تاریخی یزد اظهار بی اطلاعی می کند؟

وی ادامه داد:یا مدیر قبلی میراث فرهنگی واقعیت را نمی گوید یا دیگران از این واقعیت بی اطلاعند!

صادقی اضافه کرد :جهانی شدن بافت تاریخی یزد بدون همدلی ،هماهنگی و مدیریت واحد بافت تاریخی یزد امکان پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: مسئولان استانی و کشوری باید به آشفتگی ها در تصمیم گیری ها و امور اجرائی پایان داده و به تخریبهای عمدی و غیر عمدی متعدد نهادها گوناگون رسیدگی کرده و با همدلی به مدیریت واحد در بافت تاریخی یزد برسند.

مدیرعامل انجمن دوستداران و حافظان خشت خام بیان کرد: به طور قطع نیازها و مسائل مربوط به بافت تاریخی یزد در قالب توسعه پایدار، متوازن و متناسب با رعایت قوانین میراثی و در قالب طرح جامع و مناسب، با همدلی نهادهای ذی ربط امکان پذیر است.
 
وی یادآور شد: در همه این سال ها طرح جامع و کامل بافت تاریخی یزد از سوی استانداری – میراث فرهنگی و شورای شهر تهیه نشده است.

صادقی تاکید کرد: رسیدن به پروتکل و طرح جامع برای بافت تاریخی و تمکین همه نهادها دولتی و غیر دولتی از آن و اقدام عملی برای مشکلات و مسائل مردم ساکن در آن به دور از شعارهای مدیریتی و عملکرد ساز شاید بتواند زمینه ساز جهانی شدن بافت تارخی یزد در آینده ای نزدیک باشد ،درحالی که از دست دادن زمان این روند را به سمت و سویی می برد که از بافت تاریخی یزد چیزی باقی نخواهد ماند که بخواهیم برای ثبت جهانی آن تلاش کنیم.