به گزارش سرویس اجتماعی برنا، پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به ورود تدریجی 700 اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان با بیان این مطلب گفت: هر اتوبوس دو کابین روزانه به طور متوسط حدود هزار و 200 نفر را جابه جا می کند که با توجه به انعقاد قرار دارد ورود 700 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید و ورود تدریجی این اتوبوس ها تا پایان سال به ناوگان، شاهد افزایش میزان جابه جایی مسافران درسامانه خطوط BRT خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه بیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر توسط اتوبوس در تهران جابه جا می شوند که سهم اتوبوس های تندرو در این میان روزانه 1 میلیون 800 هزار نفر است.

سنندجی تصریح کرد: با تکمیل و توسعه خطوط BRT و افزایش ناوگان، جابه جایی مسافران در این خطوط به یک ثبات خواهد رسید و خطوط اتوبوس های تندرو می توانند به موازات مترو نسبت به جابه جایی سریع، ایمن، ارزان و مناسب شهروندان اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خاطر نشان کرد: خوشبختانه استقبال شهروندان از خطوط اتوبوس های تندرو بسیار خوب بوده تا جایی که احداث این خطوط به مطالبات شهروندان در مناطق مختلف شهر از مدیریت شهری تبدیل شده است.