به گزارش سرویس اجتماعی برنا، بو هنریکسون بازرس سازمان بهداشت جهانی از دانشگاه کارولینسکای سوئد با ارسال پیامی به دفتر جامعه ایمن شهرداری منطقه 18 ، از تأئید این منطقه و الحاق آن به جوامع جهانی ایمن خبر داد.

در متن پیامی که به تازگی توسط سازمان بهداشت جهانی به پست الکترونیک دفتر جامعه ایمن منطقه ارسال شده ، آمده است: برنامه شما خیلی خوب نوشته شده است و ظاهرا" کارهای زیادی برای پیشگیری ازآسیب درمنطقه 18 انجام می شود. ما تحت تأثیر کارهای دردست اجرا و برنامه ریزی های آینده منطقه شما قرارگرفتیم ، گزارش شما به آسانی قابل خواندن است و شما درک بسیارخوبی ازفعالیتها دارید. شما تنها لازم است یک فصل کوتاه درمورد پیشگیری از خودکشی در درخواست خود قراردهید ، اما در کل گزارش می تواند به عنوان نمونه برای متقاضیان دیگر مورد استفاده واقع شود ، ما نیز به شما که به عنوان یک جامعه ایمن درشبکه پذیرفته شده اید ، تبریک می گوئیم.

برپایه این گزارش ، براساس زمانبندی اعلام شده ازسوی سازمان بهداشت جهانی طی مراسمی در ماه اکتبرمیلادی برابر با شهریورماه سالجاری ، شهرداری منطقه 18 به جوامع جهانی ایمن می پیوندد.