امین محمود زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: بر اسا توافقنامه ای که میان سازمان میراث فرهنگی و  گنجینه آب به امضاء رسید طراحی و تامین اعتبار همه پروژه های مرمتی و استحکام بخشی میراث فرهنگی شوشتر به سازمان گنجینه آب واگذار شد. 

مدیر پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر ادامه داد: نظام سازه های آبی شوشتر بر پایه آب است و متولی آب هم وزارت نیرو است بر همین اساس سازمان گنجینه آب به عنوان مجری طرح های مرمتی و استحکام بخشی میراث فرهنگی شهرستان در نظر گرفته شده است اما همچنان ناظر عالی این طرح ها پایگاه جهانی سازه های آبی است.

وی در ادامه افزود: همه کارگاه های مرمتی و استحکام بخشی در شوشتر متوقف شده است چون هم اکنون در حال نقل و انتقال هستیم. 

محمود زاده درباره اقدامات انجام شده در مرمت پل گرگر گفت: هم اکنون دیواره پل گرگر از جنوب به شمال وصل شده است تا بتوانیم از دیواره اصلی پل حفاظت کنیم و امیدورایم تا 2 ماه آینده در صورت تامین اعتبار مرمت و استحکام بخشی پل گرگر به اتمام برسد. 

مدیر پایگاه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر در خاتمه تاکید کرد: بعد از اتمام پروژه مرمت و استحکام بخشی پل گرگر باز خواهد شد و پل موقتی که در حال حاضر برای عبور و مرور مردم در نظر گرفته شده است، برداشته می شود.