به گزارش سرویس اجتماعی برنا، حسن قدمی معاون وزیر و سرپرست سازمان مدیریت بحران كشور با ابراز رضایت از نتایج اولیه عملكرد و كارآیی این بیمارستانها با بیان این مطلب گفت: سازمان مدیریت بحران كشور به عنوان متولی مدیریت بحران در كشور و در راستای ارتقای فرهنگ آمادگی و پیشگیری و تقویت توان مقابله و پاسخگویی در زمان وقوع حوادث و بلایا، اقدام به ساخت 15 بیمارستان صحرایی مخصوص زمان بحران نموده است.
وی افزود: این بیمارستان ها دارای آزمایشگاه، اتاق عمل، رادیولوژی و تمامی امكانات مورد نیاز یك بیمارستان است.
سرپرست سازمان مدیریت بحران كشور گفت: با بهره برداری آزمایشی از اولین بیمارستان صحرایی، در ایام برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، عملكرد این بیمارستان موفق بوده و عوامل درمانی و كادر پزشكی مشغول در این بیمارستان رضایت خود را اعلام داشته اند.
وی یادآور شد: با توجه به اینكه این افتتاح در واقع به عنوان تمرین و مانور استفاده از این بیمارستان برای شرایط وقوع بحران بوده، شناسایی نقاط ضعف این بیمارستانها یكی دیگر از اهداف این كار بود كه با شناسایی مشكلات استفاده از این سامانه ها تدابیری نظیر كاهش بیشتر زمان برپایی، پیش بینی ملزومات لجستیكی و تامین سوخت لازم برای آنها و همچنین طراحی نقشه و جانمایی استاندارد و یكسان برای بخشهای مختلف بیمارستانها در نظر گرفته شده است.