سید محمد جواد شوشتری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خیابان ولیعصر از جمله خیابان هایی است که ویژگی های بی شماری داشته و ثبت ملی این خیابان از جمله برنامه های سازمان زیباسازی از سال گذشته بوده است. 

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران در ادامه افزود: با پیگیری های این سازمان و مطالعات کارشناسان دانشگاه تهران این خیابان تا آخر امسال در فهرست آثار ملی کشور ثبت می شود.

شوشتری با بیان اینکه گروه مطالعاتی دانشگاه تهران گزارشات تکمیلی ای را به ما ارایه داده است، درباره ثبت جهانی خیابان ولیعصر نیز توضیح داد: ثبت جهانی پیچیدگی های خاص خود را دارد و وقتی این خیابان در فهرست آثار یونسکو ثبت شود دیگر نمی توان چوب کبریتی به آن اضافه  یا کم کرد.

به گفته این مقام مسوول البته اقدامات لازم برای ثبت جهانی آن نیز هم اکنون در حال انجام است و امیدواریم که هرچه سریع تر به نتیجه برسیم. 

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران ادامه داد: گروه مطالعاتی دانشگاه تهران این اثر را به عنوان یک اثر میراثی بررسی کرده است و بر اساس مطالعات آنها اعلام می شود که چه بخشی از خیابان برای ثبت تاریخی بررسی خواهد شد.