یوسف رشیدی مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: تهران، اگر آن مواردی که در این طرح مورد نظر گرفته شده و بویژه بخش محیط زیست آن اجرا شود، قطعا این طرح می تواند راه گشا باشد.

وی افزود: در طرح تفصیلی بیشتر درباره ساخت و ساز و انواع کاربری ها بحث شده است که اگر این طرح با طرح جامع کاهش آلودگی هوا تلفیق شود شاید بتواند اثر بخشی بهتری داشته باشد.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: انتظار اصلی اینست که وضعیت پهنه‌های کاربری در تهران منسجم و مرتب بشود تا نظم و سامانی هم به سیمای شهر هم به کاربری ها بخشیده شود.

رشیدی جای برخی از مباحث آلودگی هوا را در این طرح خالی دانست و گفت: بحث هایی مانند نوع خودروها، تردد خودروها، نوع سوخت و مسائل مرتبط به آن میتواند روی کاهش آلودگی هوای تهران تاثیر داشته باشد.

رشیدی معتقد است که موفقیت این طرح با اجرای طرح جامع آلودگی هوای شهر تهران تکمیل خواهد شد.