نعمت الله ترکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نظارت و قیمت گذاری نان و نیز نظارت بر کمیت و کیفیت تولید آرد و نان از سوی اداره تعزیرات استان پیگیری می شود که این اقدامات با نظارت مستقیم استانداری صورت می گیرد.

وی از جریمه 5کارخانه آرد در استان تهران خبرداد و گفت: این کارخانجات تولید آرد به دلیل گرانفروشی، کم فروشی، پایین بودن کیفیت آرد جریمه شده اند که جریمه یکی از این کارخانه ها به 100میلیون تومان رسیده است.

معاون مدیریت و برنامه ریزی استانداری تهران با اشاره به کاهش 40درصدی تخلفات در حوزه نانوایی ها خاطر نشان کرد: بازرسان ویژه استانداری در 2گروه بر تولید آرد و نیز نان نظارت دارند و این پیگیری ها باعث شده است، براساس برآوردهای صورت گرفته از ابتدای امسال تخلفات در حوزه نانوایی ها 40درصد کاهش یابد.

ترکی با بیان این مطلب که از هفته گذشته کارگروه تخصصی نظارت بر کیفیت آرد و نان تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه متشکل از استاندار ی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، اداره غله، اتحادیه نانوایی ها ونماینده ای از آسیابانان تشکیل شده است که بر کیفیت و کمیت گندم، آرد و نان در سطح استان نظارت دارند.

وی از جریمه 50نانوایی در سطح استان تهران در 3ماهه اول سال خبر داد و یادآور شد: این نانوایی ها به دلیل گرانفرشی، کم فروشی و یا عدم استاندارد آرد تخلف کرده و جریمه شدند.

معاون مدیریت و برنامه ریزی استانداری تهران با بیان این مطلب که 20نانوایی در شهر تهران به صورت پایلوت و شاخص راه اندازی می شود، خاطر نشان کرد: با هدف استانداردسازی نانوایی ها در استان تهران،20نانوایی در شهر تهران به صورت آزمایشی انتخاب و شاخص های مهم در آن اعمال می شود؛ بصورتیکه تجهیزات، نقاط قدرت و ضعف در این نانوایی ها مشخص شده و به طور کامل تجهیز می شوند که بر این اساس، سایر نانوایی های موجود در استان براساس این نانوایی های شاخص باید عمل کنند.