محسن کرمی معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا افزود:زیرساخت های دولت الکترونیک با سرعت بالایی در حال توسعه است.

کرمی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال از جایگاه حاکمیتی و زیرساختی برخوردار است تصریح کرد:این سازمان با ارائه خدمات 11 گانه از طریق دفاتر پیشخوان گام مهمی در پیشبر اهداف دولت الکترونبک برداشته است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد:ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر از جمله اهداف ولت الکترونیک است.

وی یادآور شد:کارت شناسایی هوشمند که از بهمن ماه برای عموم مردم صادر خواهد شد،کلید و دروازه ورود به ولت الکترونیک است.

کرمی در پایان تصریح کرد:در حال حاضر 82 دفتر پیشخوان در کشور فعالیت می کنند که در نظر داریم این رقم را به 270 دفتر ارتقا دهیم.