بهروز کاشف مدیر بافت های تاریخی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: روز گذشته نشست بررسی طرح اجرایی توسعه بافت و بهسازی گذرهای محله عودلاجان و امامزاده یحیی(س) برگزار شد.

وی توضیح داد: در این نشست احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران ، هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهر تهران، شهردار منطقه 12 و پیروزحناچی ریاست موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران حضور داشتند و درباره رویکردهای شهرداری تهران واقدامات مدیریت شهری در راستای مداخله کالبدی در تعاملی کارآ و موثربا اصناف، با حضور مشاور طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گفته کاشف، با توجه به انجام مطالعات طرح ساماندهی ، بهسازی و نوسازی محله عودلاجان، امامزاده یحیی وخیابان های لاله زار، فردوسی وتشکیل جلسات متعدد با صنوف واقع در طرح به منظور لحاظ و بهره گیری از ظرفیت مشارکت فعال شهروندان موردمدّاقه، بحث و تبادل نظر قرارگرفت و طرح امکان سنجی های پیشنهادی جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران به تایید حاضران رسید.

مدیر بافت های تاریخی شهر تهران در ادامه تصریح کرد: در جلسه مذکورهمچنین از سوی مدیریت شهری بر ضرورت اقدام منسجم در سازمان اجرایی و کارآمدی طرح یادشده که منطبق با چشم انداز طرح جامع شهرتهران و طرح تفصیلی منطقه است، با بهره گیری از ظرفیت مشارکت های مردمی و بخش خصوصی ، شهرداری منطقه، سازمان نوسازی شهر تهران، نهادهای فرهنگی و علمی تاکید شد.