به گزارش سرویس اجتماعی برنا، بررسی آمار نامگذاری ایرانیان در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور نشان می دهد، نام مهدی همواره مورد توجه خانواده های ایرانی برای انتخاب نام فرزندان پسر خود بوده است.

بر اساس این گزارش نام مهدی و ترکیبات آن تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد هزار بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تکرار شده است.

این گزارش حاکیست، انتخاب نام مهدی برای فرزندان پسر خانواده های ایرانی در پیش از انقلاب اسلامی کمتر از سیصدهزار بار بوده است.