فرهنگ قصریانی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: محیط زیست تهران مساله بسیار مهمی است و باید در طرح تفصیلی جدید به صورت تفكیكی به آن پرداخته شود. اما در هر صورت با هر انتقادی كه در نظر بگیریم، وجود یك طرح تفصیلی جدید برای كلان شهری مانند تهران لازم بود.
وی با بیان اینکه این روزها در تهران كمتر به محیط زیستی با آرامش برای شهروندان اندیشیده می شود، افزود: خطرات زیست محیطی پایتخت همگی تهدیدی هستند برای انسان هایی كه در این شهر زندگی می كنند. عملیات عمرانی تهران بر عملیات زیست محیطی غلبه كرده و موجب شده تا نمادهایی كه برای یك محیط آرامش زندگی انسانی مهم است كمتر پرداخته شود.
این كارشناس زیست محیطی فضای سبز با اظهار اینكه در طرح تفصیلی جدید نیز بهتر است دید توسعه پایدار و دید زیست محیطی برای بالابردن كیفیت زیستگاه انسانی به كار گرفته شود، توضیح داد: با افزایش سطح سرانه زیست محیطی و حل مشكلات بودجه ای و خدماتی برای این طرح می توان زیرساخت های اجرایی كردن مصوبات طرحی مانند این طرح و همچنین برنامه های زیست محیطی دیگر را فراهم كرد. او با تاکید بر اینکه نگرانی كارشناسان محیط زیست در خصوص طرح تفصیلی جدید در رابطه با اجرایی شدن آن است، تصریح کرد:اگر مسائل شهری كه برای فضای سبز طرح تفصیلی جدید تهران در نظر گرفته شده اند اجرایی شوند، گام های بلندی در راستای بهبود وضعیت زیستگاه تهران برداشته خواهد شد.
قصریانی در پایان یادآور شد : مشكل دیگری كه برای طرح تفصیلی جدید به وجود می آید این است كه با ورود طرح به هر كمیسیونی ، تغییراتی روی آن انجام می شود و در آخر كه به مرحله اجرا می رسد مصوباتی اجرایی خواهند شد كه شاید هیچ گاه در طرح تفصیلی جدید مطرح نشده بودند. بنابراین شهرداری باید نسخه نهایی طرح را با نسخه ابتدایی آن تطابق دهد.