هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب گفت: برای ایجاد انگیزه اقتصادی در بافت های تاریخی  ابتدا باید اعتماد شهروندان ساکن در این بافت ها را جلب کنیم.

وی با اشاره به تفکیک بافت فرسوده و بافت های تاریخی افزود: بافت های تاریخی از جمله مهمترین بافت های کشور است و باید برای کسب درآمد از این بافت ها تدابیر لازم اتخاذ شود، چرا که در همه جای دنیا از این بافت ها کسب درآمد کرده و حتی این بافت ها به مکانی برای جلب توریست تبدیل می شود.

این مقام مسوول درباره تعامل با میراث فرهنگی استان تهران نیز توضیح داد: با توجه به ارزشمند بودن این بافت ها ما قطعا نیازمند همکاری میراث فرهنگی هستیم .