جواد زمانی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تا کنون آنطور که باید به امور ورزش و نیز جوانان کشور پرداخته نشده است و اینطور نبوده که بحث ورزش مورد توجه قرار گیرد و بحث جوانان نادیده گرفته شود.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر واقعیت این است که وزارت ورزش و جوانان معطل مانده است و بحث جوان و ورزش در کشور نیاز به ساماندهی دارد که در صورت رای آوردن وزیر پیشنهادی وزارتخانه ورزش و جوانان مسایل مربوط به هر دو بخش به طور قطع ساماندهی خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی با اشاره به این مطلب که تبدیل سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان به وزارتخانه در سه محور مهم قابل توجه است خاطر نشان کرد: پیش از این سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در هیات دولت صاحب رای و نظر نبوده اند که با تبدیل این دو سازمان به وزارتخانه به طور قطع وزیر در هیات دولت صاحب رای و نظر خواهد بود.

زمانی در ادامه با بیان این مطلب که تبدیل شدن سازمان ها به وزاتخانه باعث شفافیت بودجه در امور ورزش و جوانان خواهد شد تصریح کرد: تا کنون بودجه هیچکدام از سازمان ها به طور کامل مشخص و شفاف نبود اما با تبدیل آن به وزارتخانه به طور قطع در بحث پرداخت و نظارت بر بودجه نیز با شفافیت عمل خواهد شد.

وی یادآور شد: در صورت تعیین وزیر، این فرد به عنوان مسوول مستقیم وزارتخانه باید در برابر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، در صورت بروز خلا و مشکل پاسخگو باشد و این امر یکی دیگر از محسنات تبدیل این دو سازمان به وزارتخانه به شمار می آَید.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: در صورتی که به این وزارتخانه به درستی پرداخته و توجه شود به طور قطع هم در امر جوانان و هم در امر ورزش تاثیرات خوبی را شاهد خواهیم بود.