محمد رستگاری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: میزان آلاینده های منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

وی در ادامه افزود: میزان آلاینده ها در ایستگاه های اتوبان محلاتی، استانداری، دروس،شهرداری منطقه 6، شهرداری منطقه 16، امام خمینی، پارک شکوفه، پاسداران، دانشگاه شهید بهشتی و شهرک چشمه به لحاظ دی اکسید نیتروژن در وضعیت ناسالم قرار دارد.

مدیر مرکز پایش آلودگی هوای تهران در ادامه درباره آلایندگی ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون خاطر نشان کرد: میزان شاخص این آلاینده امروز در ایستگاه های آزادی، دروس، اتوبان محلاتی استانداری، شهرداری منطقه 4 و پارک سلامت در وضعیت ناسالم قرار دارد.

رستگاری در پایان گفت: میانگین میزان ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون 93، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 68، منواکسید کربن 43 و دی اکسید نیتروژن 82 است.