امیرمحمد خانی دبیر جشنواره معماری ایران 1404 در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب گفت: خلاقیت یک معمار زمانی اتفاق می افتد که آن هنرمند جامعه خود را شناخته ونیازهای شهروندان را درک کند.

وی افزود: معمار است که باید نیازمند خواسته های شهروندان باشد نه آنکه شهروندان طرحهای معماران را تحمل کنند،ما معماران می توانیم ایدهای خود را در جامعه به اجبار بر شهروندان القا کنیم حال آنکه اگر این ایده ها بر خلاف نظرات شهروندان وخواسته های یک جامعه باشد مردم مجبورند آن را تحمل کنند،درحالی که در سایر هنرها آگر هنرمند نسبت به جامعه بی اعتنا باشد ، جامعه می تواند آنرا انتخاب نکند و نسبت به آن واکنش منفی نشان دهد.

محمدخانی با بیان اینکه آثار یک معمار با زندگی مردم عجین است وهر روز آن را مشاهده و در آن زندگی می کنند، تصریح کرد:بنابراین اگر اثر نامناسبی خلق شود باعث آشفتگی بصری خواهد شد.

این استاد دانشگاه راه حل این مشکل را حضور رسانه ها به صورت جدی در نقد آثار معماری دانست وگفت: نباید این نکته را فراموش کرد که زمانی مردم یک جامعه می توانند نسبت به موضوعی واکنش نشان دهند که نسبت به آن مسئله آگاهی داشته باشند مثلا در گذشته مردم جامعه ایرانی هر کدام دارای خودآگاهی معماری بودند وبه نوعی هر کس معمار خود بود . بدینگونه می توانستند در خلق آثارآن دوره دخیل باشند .

وی ادامه داد: اما در قرن اخیر و ورود مکاتب غربی در حوزه معماری و ایجاد آکادمی های آموزش معماری وداشتن دیدهای محدود در رشته معماری، فاصله عمیقی میان نظرات معماران و باورهای جامعه اشان به وجود آمدکه ترمیم این فاصله از وظایف رسانه هاست تا با دادن آگاهیهای معماری به مردم ،سطح توقعات عمومی را بالا برده و بدین گونه با اصلاح ذائقه اجتماعی ، نظام تولید ساختمان تحت فشار نیازهای اجتماعی قرار گیرد.


محمد خانی درباره تاثیر برگزاری جشنواره معماری ایران 1404 به برنا گفت: این جشنواره گام نخستی جهت ایجاد انگیزه وتفکرات نوین در حوزه آینده معماری ایران است و ضعف معماری ایران می تواند در نشستها ، مسابقات و گردهمایی ها مطرح شده و با ارائه طرحهایی از سوی معماران همراه باشد چرا که آینده ای زیبا بدون گفتمان وحضور نظرات مختلف به وجود نمی آید.