نعمت ا... ترکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان این مطلب درباره برگزاری جشن اشتغال اظهار داشت: این جشن ابتدا به صورت استانی و در نهایت به صورت کشوری برگزار خواهد شد، اما زمان قطعی برگزاری آن تاکنون مشخص نشده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران ادامه داد: بر این اساس زمان پیشنهادی برای برگزاری این جشن اسفند ماه امسال تعیین شده که البته تاکنون این زمان به تصویب نهایی نرسیده است.

وی افزود: از مجموع شغل های ایجاد شده در کشور که به یک میلیون و 100 هزار شغل می رسد، سهم استان تهران در ابتدا 100 هزار شغل بوده که تا کنون این عدد به 200 هزار فرصت شغلی در سطح استان رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران در ادامه درباره حوزه های ایجاد اشتغال نیز خاطر نشان کرد: اشتغال‌زایی در استان تهران در بخش های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و هنری و ... صورت می گیرد که با اعتبارات یک‌هزار و 200 میلیاردی ایجاد شده است.